• 1
Taka Taka Hyogo, 4DK

Link to ad

Price: 19.8 million Yen.